top of page

Inner eller ytterben?

Stötdämpare består vanligtvis något förenklat av en yttre och en inre del. På en gaffel kallas det ytter- respektive innerben, och på en bakdämpare motsvaras det av en omslutande luftburk samt en inre “body”. Därtill naturligtvis en uppsjö mindre komponenter, beroende på dämparens typ, funktions- och kvalitetsnivå.

 

Underhåll eller fullservice?

De flesta dämpare har ett intervall för underhållsservice på 50 arbetstimmar, samt en fullservice var 200:e timme. Alltså tre mindre underhållsservice:ar i följd med en större fullservice var fjärde gång (liten-liten-liten-stor, osv). Detta gäller majoriteten av alla stötdämpare, oavsett varumärke och prisnivå.

Rekommendationer och garantier?

Tillverkarnas rekommendationer måste följas för att eventuella garantier ska gälla, men framförallt indikerar de vilket underhåll som krävs för att dämparen ska fungera som tänkt. Regelbunden dämparservice är med andra ord nödvändig för att säkerställa optimal prestanda och livslängd.

Minst en gång per år!

De flesta av oss har inte 100% koll på hur många timmar våra dämpare har fått jobba, så vår generella rekommendation är att service behöver ske åtminstone årligen.

UNDERHÅLLSSERVICE

Vid underhållsservice (även kallad ytterbens-, luftburks-, 50-timmars- eller “liten” service), byts olja och packningar i yttre kammare. Det görs även rent och snyggt och inspekteras efter eventuella skador som kan påverka dämparens välmående framöver. Observera att en underhållsservice inte åtgärdar några fel på dämparen; i dessa fall krävs en reparation (vilket inte är detsamma som service), alternativt en fullservice som i vissa fall är tillräckligt.

FULLSERVICE

En 200-timmars fullservice kan se olika ut beroende på hur varje specifik dämpare är utformad. Generellt utförs en totalrenovering av hela dämparen där den plockas isär i sina beståndsdelar. Samtliga packningar, tätningar, oljor och komponenter inspekteras, rengörs, justeras, smörjes, luftas och/eller byts ut.

REPARATION

Om något har gått sönder inuti eller utanpå gaffel eller bakdämpare, så räcker det oftast inte med en vanlig "service" för att få ordning på den igen. En dämpare som servas regelbundet är i det närmsta helt befriad från åkommor som uppstår på grund av slitage, eftersom man med jämna mellanrum inspekterar de interna komponenterna och byter ut slitagedelar såsom packningar och oljor. Men ibland är haveriet ett faktum och då krävs en reparation, som ofta behöver föregås av en noggrann felsökning. För felsökning debiteras ett schablonbelopp i förskott och när den är utförd kan ett skriftligt kostnadsförslag ges. Här erbjuds valmöjligheten att gå vidare med reparationen, alternativt se över utbudet av eventuell ersättningsprodukt samt få rådgivning i valet av sådan.

TUNING

Naturligtvis är det fullt möjligt att "trimma" sina dämpare för en mer skräddarsydd upplevelse. Som individer är vi ju alla olika; både till utseende och smak, så det är inte alls konstigt att man vill att ens cykel ska bete sig optimalt utifrån ens egna perspektiv och önskemål. Att världseliten av just den anledningen ofta har ett eget team med servicetekniker vars jobb är att se till att cykeln beter sig på bästa tänkbara sätt är måhända få förunnat - men det finns inget som hindrar att gemene man kan få tillgång till samma möjligheter. Det kanske vanligaste ingreppet som förknippas med begreppet tuning är installation av s.k "volume spacers", eller "tokens" som det också kallas. Det innebär att man justerar tillgänglig volym i luftkammaren på en gaffel eller bakdämpare med luftfjäder. På detta vis får man efter önskemål en mer eller mindre progressiv komprimering av dämparen.

dämparbrev.se

Hela Sveriges dämparservice

bottom of page